Thứ Hai, ngày 10 tháng 6 năm 2013

Mỗi Ngày Một Câu Châm Ngôn.

  • Trẻ em khôn ngoan ơi, hãy năng nói với Chúa Giêsu hằng ngày rằng: Con yêu Chúa, Con yêu Chúa,Con yêu Chúa...........
(Chân phứơc G.M Balaguer)


  • Anh em đừng tìm cách để trổi trang, trong bất kỳ việc gì, âsnh em đừng sánh mình với người khác. Anh em hãy mặc kệ thế gian, hãy vác lấy thập giá, hãy vớt bỏ tất cả những gì phàm tục, hãy giũ sạch bụi trần khỏi bàn chân anh em.
(T. Barsanuphius)

  • Anh em nên nhẫn nhục chịu đựng tính khí dở hơi, những thái độ coi thừơng, sự cộc cằn của người khác đối với anh em. (Hc 42,15-25;Mc 10,46-52)